Regler og vilkår

Retningslinjer og forretningsbetingelser for boligsøgende og udlejere på TilLeje.dk.

Indledning

TilLeje.dk ejes og drives af:

Pulz Solutions DMCC (herefter TilLeje.dk)
Office 2502, Saba Tower 1
Jumeirah Lake Towers
Dubai, De Forenede Arabiske Emirater
Mail: [email protected]
Website: tilleje.dk

1: Generelle retningslinjer

TilLeje.dk anvendes af følgende grupper:

Boligsøgende

Privatpersoner, der anvender TilLeje.dk til at søge efter ledige lejemål.

Udlejere

En privat udlejer er lovmæssigt defineret til max at have én udlejningsbolig - svarende til én lejekontrakt.

I tilfælde af, man råder over mere end én udlejningsbolig, er man lovmæssigt defineret som værende professionel udlejer.

Det betinger ikke, at alle boliger er registreret/udlejet hos TilLeje.dk.

Følgende retningslinjer og forretningsbetingelser gælder både boligsøgende og udlejere.

TilLeje.dk forbeholder sig retten til at opdatere retningslinjer og betingelser, herunder også persondatapolitik og cookies, og i så fald annoncere disse ændringer på TilLeje.dk.

1.1: Anvendelsesret

Dit personlige login til TilLeje.dk må ikke videregives, udlånes eller sælges til andre. Det er ligeledes ikke tilladt at benytte adgangen til at videreformidle oplysninger, der kun fremgår bag dit personlige login. Det gælder fx kontaktoplysninger på udlejere eller boligsøgende.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig spærring af din adgang til at søge og annoncere på portalen TilLeje.dk

1.2: Korrespondance

Aktuelt tilbyder TilLeje.dk ikke muligheden for at sende beskeder via portalen. Boligsøgende kan bede om at blive kontaktet af udlejer. Den efterfølgende kommunikation mellem udlejer og boligsøgende sker på andre platforme end TilLeje.dk.

Af hensyn til både brugeroplevelse og sikkerhed forbeholder TilLeje.dk sig retten til at læse beskeden sendt fra boligsøgende til udlejer via vores kontaktformular.

1.3: Indsamling, opbevaring og sletning af personlige data

Indsamling, opbevaring og sletning af persondata er beskrevet nærmere i vores persondatapolitik.

1.4: Samtykke

Der er i praksis tale om en række samtykker tilpasset de enkelte services på TilLeje.dk - disse er ligeledes beskrevet i vores persondatapolitik. Her fremgår desuden reglerne for til- og framelding af emails.

2. Boligsøgende

2.1 Generelle vilkår for boligsøgning

Når du som boligsøgende på TilLeje.dk retter henvendelse til udlejer, dannes der sider på TilLeje.dk med dine persondata.

3. Udlejere

3.1 Anvendelsesret og udlejers forpligtelser

TilLeje.dk forbeholder sig retten til altid at gennemlæse og godkende alle annoncer, inden de slås op på TilLeje.dk. Når du opretter en annonce, giver du automatisk tilladelse til, at TilLeje.dk må læse din annonce igennem, redigere og kontakte dig i forbindelse med annoncen.

Når du opretter en annonce skal TilLeje.dk kende lejemålets fulde adresse, udlejers navn, adresse, tlf og email-oplysninger. Angives ovenstående ikke korrekt, kan TilLeje.dk ikke godkende og offentliggøre annoncen.

Det er ikke tilladt at oprette flere annoncer vedrørende det samme lejemål. Hver annonce skal udelukkende omhandle ét lejemål, der under normale omstændigheder udlejes på månedsbasis.

TilLeje.dk gør ligeledes opmærksom på, at det ikke er muligt at oprette annoncer, der lægger op til boligbytte, henviser til muligt salg af en bolig eller omhandler erhverv uden tilhørende bolig.

Der må ikke stilles andre betingelser i forbindelse med overtagelse af en bolig på TilLeje.dk. Det være sig varekøb, levering af ydelser eller andre ting, som overtagelsen måtte være betinget af. Undtagelsen er dog, hvis der fx er tale om en funktion som vicevært eller lignende efter TilLeje.dk’s vurdering.

TilLeje.dk forbeholder sig grundlæggende retten til at afvise annoncer uden kontakt med udlejer og uanset årsag.

Når en annonce markeres som udlejet på TilLeje.dk fjernes kontaktoplysningerne på boligen automatisk. Annoncen bliver automatisk inaktiv fra TilLeje.dk’s brugergrænseflade og vil kun kunne tilgås af udlejer selv samt TilLeje.dk’s medarbejdere.

Når du som udlejer opretter en annonce på TilLeje.dk, dannes der sider på TilLeje.dk med dine boligdata - herunder også billeder - som efterfølgende kan findes via søgning på Google og lignende søgemaskiner.

3.2 Anvendelsesret og udlejers forpligtelser

Som udlejer er dit login personligt og må således bruges til at annoncere boliger, hvortil du selv har udlejeret.

Når du opretter en annonce forpligter du dig i samme ombæring til at holde den opdateret med relevante informationer. Når lejemålet ikke længere kan betragtes som ledigt, er udlejer forpligtet til at opdatere denne information på TilLeje.dk og markere lejemålet som udlejet.

Accepterer du retningslinjer og betingelser for annoncering, må TilLeje.dk desuden benytte eller referere til boligen i egen markedsføring uden forudgående godkendelse fra kunden.

3.4 Diskrimination og ligestilling

Udlejer må ikke aktivt annoncere efter lejere ud fra bestemt køn eller etnicitet - jf. gældende ligestillingslov. Det gælder alle udlejere, uanset ejerforhold, hvis der er tale om udlejning eller fremleje af hele boligen.

Hvis lejeaftalen er af mere privat karakter - dvs i tilfælde af udlejere fremlejer et værelse eller dele af en bolig på egen bopæl - må udlejer dog gerne vælge lejer med et bestemt køn, da dette vil falde uden for førnævnte retsområde.

3.5 Annoncepartnere

Når du opretter en annonce på TilLeje.dk, accepterer du samtidig, at lejemålet vises hos TilLeje.dk’s annoncepartnere. Dette sker med henblik på at sikre hurtig og effektiv udlejning af det givne lejemål. Kontaktinformationer bliver dog ikke formidlet videre og potentiel kontakt med lejere foregår via de i annoncen på TilLeje.dk’s angivne kontaktmuligheder.

TilLeje.dk’s annoncepartnere er pt. Google og Facebook. Desuden benytter vi boligannoncedata til at generere bannerannoncer på mediesites.

4. Persondatapolitik

Når du bruger TilLeje.dk, accepterer du at dine persondata bliver behandlet i tråd med vores persondatapolitik. Du kan finde vores persondatapolitik her.